Още поне три компании планират листване на BEAM пазара за малки и средни предприятия на Българска фондова борса, а водещите посредници у нас работят по над 10 първични публични предлагания.

Сред новите емитенти ще е МФГ Инвест ЕАД. Максималната сума, която компанията може да набере, възлиза на 6 млн. лв. Повече за предлагането може да видите тук.

Комитетът по управление на Пазар ВЕАМ вчера взе решение за допускане за търговия на още една емисия - АмонРа Енерджи.

Производителят на соларни и фотоволтаични панели цели да набере между 2.48 и 15.6 млн. лв., като ще предложи за записване 1.259 млн. акции с емисионна цена от 12.40 лева за брой.

Планове за листване на Beam пазара обявиха в последните дни от още няколко български компании.

Производителят на енергийни храни Мелифера ще търси 2 млн. лева свеж капитал.

ITF GROUP, която притежава брандовете за бързо кредитиране SmileCredit и GetCash, планира да набере до 3 млн. лева от пазара.

Подробности по публичните предлагания ще бъдат оповестени в следващите дни.

До момента капитал на Beam пазара успяха да наберат Биодит (1 млн. лв.), Син Карс (2 млн. лв.), Импулс I (5.867 млн. лв.), Инфинити Капитал (1.355 млн. лв.), Смарт Органик (5.859 млн. лв.), Дронамикс (5.867 млн. лв.), HR Capital (1.5 млн. лв.), Bee Smart Technologies (1.2 млн. лв.) и Уебит Инвестмънт Нетуърк (5.867 млн. лв.).

Единствената компания, която се провали в опита си да набере капитал, беше производителят на мода Fashion Supply.