Оборотът на Българска фондова борса за ноември възлиза на 161.89 млн. лв. и отчита значителен ръст от 157% спрямо предходния месец.

За 11-те месеца на годината оборотът нараства с 85.35% спрямо същия период на 2021 г. и достига 916 млн. лв., информираха от борсовия оператор.

Общият брой на сделките през ноември е 7 033. Това е със 7.39% повече спрямо октомври и с 32.16% над броя им за периода януари-ноември на 2021 г.

Най-ликвидните емисии през ноември

Акциите на Еврохолд България бяха най-ликвидни на родния капиталов пазар през ноември. По позицията се сключиха 369 сделки, което е с 23 повече от Алтерко, заела второто място в класацията.

Книжата на Доверие Обединен Холдинг, отчели най-силен ръст през ноември от компаниите в SOFIX, заемат третата позиция с 340 трансакции.

Активност на инвестиционните посредници

Само три инвестиционни посредника сключиха по над 1000 сделки през ноември.

Лидерската позиция е за Карол с 3 612 броя, следван от Елана трейдинг с 2 001 и Първа-Финансова Брокерска Къща (1 348 сделки).

В Топ 5 са още Реал Финанс и БенчМарк Финанс, чиито клиенти осъществиха 779 и 578 сделки.

Челната десетка се допълва от АБВ Инвестиции, Юг Маркет, Евро Финанс, Капман и Обединена Българска банка.