MFG Invest успя да привлече 4.039 млн. лв. свеж ресурс от Beam пазара на Българска фондова борса.

Сумата обаче не е рекордна, тъй като не беше записана 100% от емисията. Максималната сума, която компанията можеше да набере, беше 6 млн. лв.

Общо 4 компании успяха до този момент да наберат по около 5.8 млн. лв. свеж ресурс. Това са Импулс I, Смарт Органик, Дронамикс и Уебит Инвестмънт Нетуърк.

MFG Invest инвестира в стартиращи и развиващи се компании в сферата на технологичните финансови услуги, електронната търговия, създаването и продажбата на технологии.
 

Част от настоящото портфолио на MFG Invest са компаниите Payhawk, eBag, Boleron, Tiger Technology, Eleven Capital, LogSentinel, Settle, KOA, Pop и Vedamo.
 

Компанията планира да насочи набрания ресурс в поне три нови дружества -  Infinno, предлагаща софтуерни решения за банковия и финансовия сектор, разработчика на софтуер и хардуер за автоматизация на процесите при малки и средни земеделски стопанства Ondo и компанията за отложено плащане при пазаруване NewPay.

Допълнителни средства ще се насочат към Eleven Fund III Cooperatief U.A. Netherlands и Tiger Technology.

Само преди дни АмонРа Енерджи успя да набере 3.1 млн. лв. финансиране от Beam пазара на Българска фондова борса.

В следващите два дни (7 и 8 декември) пък ще се проведе още едно първично публично предлагане. В двата дни на инвеститорите ще се предложат общо до 700 000 акции на цена от 4.30 лева за брой.

ITF Group притежава брандовете за бързо кредитиране SmileCredit и GetCash. Набраните от първичното публично предлагане средства ще се използват за нарастване на обемите на отпусканите потребителски заеми, и съответно на кредитния портфейл на емитента, както и за подобряване на структурата на капитала.