67.3% от българските домакинства не отчитат промяна в доходите си през третото тримесечие на 2022 г., в сравнение с последните 12 месеца.

Този дял намалява с повече от 5 процентни пункта спрямо предходните две тримесечия, но все още е значителен, посочват от Националния статистически институт, откъдето правят тримесечен мониторинг на промените в условията на живот на домакинствата в резултат на пандемията COVID-19.

В рамките на изследването са анкетирани 5 719 лица на възраст 16 и повече навършени години от 3 053 домакинства.

Увеличение на доходите са посочили 27.9% от лицата, което е с 8.7 процентни пункта повече, в сравнение с второ тримесечие и с 9.4 процентни пункта повече, в сравнение с първото тримесечие на 2022 г., когато увеличение са имали 18.5% от лицата, сочат още данните.

НСИ

Основните причини за увеличение на доходите и през трите тримесечия са ръст на пенсиите и социалните помощи и индексиране на заплатите.

Намаление на доходите за последните 12 месеца са посочили 4.8% от лицата, което е с 2.9 процентни пункта по-малко, в сравнение с второ тримесечие, и с 3.7 процентни пункта по-малко спрямо първо тримесечие на 2022 г.

Затрудненията при покриване на ежедневните разходи остават значителни

През третото тримесечие на 2022 г., както и през предходните две тримесечия, делът на лицата, които изпитват затруднения да покриват ежедневните си разходи, е относително висок - над 75%.

С известни затруднения са 38.5% от лицата, 28.3% определят покриването на ежедневните разходи като трудно, а 10.8% - като много трудно. В сравнение с предходните тримесечия, намалява делът на лицата, които се справят много трудно, за сметка на увеличение на лицата, които изпитват известни затруднения при покриване на ежедневните разходи.

НСИ

Относително лесно могат да покрият ежедневните си разходи 18.1% от лицата, а едва 4.3% не изпитват никакви затруднения.

Общо делът на лицата без затруднения през третото тримесечие се увеличава с 0.9 процентни пункта спрямо второ тримесечие и с 0.7 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2022 г., сочат още данните на НСИ.