Заплатите намаляват в част от областите у нас през третото тримесечие на тази година - въпреки очакванията на работниците за индексация заради високата инфлация в страната.

Това показват последните данни на Националния статистически институт, цитирани от darik.bg. Очаквано, най-висока остава средната заплата в София-столица - 2 390 лв. 

За трите месеца тя нараства слабо със 17 лева спрямо предишното тримесечие, когато е била 2373 лева. Столицата е и единствената област, която достига и дори надхвърля средната заплата за страната, която за третото тримесечие е 1 743 лв.

Първи спад на инфлацията у нас от януари 2021 г. насам

На второ и трето място по заплати се нареждат София-област и Враца, където средните заплати са съответно 1618 и 1614 лева.

Интересното е, че в София-област средната заплата намалява спрямо предходното тримесечие, когато е била 1645 лева, докато във Враца е отчетено сериозно нарастване на средната заплата с 44 лева.

НСИ

В кои сектори на българската икономика заплатите са най-високи?

Варна вече отстъпва на Стара Загора по възнаграждения, показват още данните на НСИ. Средната заплата в морската столица към края на септември е 1572 лева, докато в Стара Загора тя стига 1580 лева, като нараства с 32 лева спрямо края на юни, когато е била 1548 лева.

Какви обезщетения ни се полагат, ако работим на трудов или граждански договор

Най-голямо намаление за тримесечието има на средната заплата в Габрово – с 91 лева, което поставя града вече на 7-о място в страната. Средното възнаграждение там е намаляло от 1562 лева през второто тримесечие на 1471 лева през третото.

Преди него вече е Пловдив със средна заплата от 1502 лева.

Сериозен ръст на заплатите се отчита и в Русе – с 46 лева спрямо края на юни и средната вече е 1420 лева. Данните показват още, че по-голям ръст на възнаграждения има в областите, в които те са най-ниски.

В Кюстендил, например, който е на опашката по средна заплата, тя стига 1161 лева при 1126 лева преди три месеца. В Благоевград средната заплата се е вдигнала с 32 лева и вече е 1171 лева, а в Хасково нараства с 24 лева до 1187 лева.

Само в тези три града средните възнаграждения все още са под 1200 лева. Във Видин заплатата расте с 28 лева и вече е 1208 лева, а в Силистра – с 37 лева до 1292 лева.

Рекордьор по ръст на средната заплата е Разград, който вече е на 8-о място, изпреварвайки големи градове, като Русе, Плевен и Бургас. За последното тримесечие средната заплата там е нараснала със 127 лева и стига 1467 лева при 1340 лева в края на юни.

Как да се пенсионираме

Под 1400 лева остават заплатите в Пазарджик – 1386 лева, Плевен – 1370 лева, Бургас – 1363 лева, Добрич – 1359 лева и Ямбол – 1353 лева, въпреки че в последния средното възнаграждение се е вдигнало с 34 лева за три месеца.

Общо за страната средната брутна месечна работна заплата за юли 2022 г. е 1750 лв., за август - 1693 лв. и за септември - 1787 лева.

Все по-скъпо излиза да се пенсионираме

Най-много са нараснали заплатите на заетите в секторите "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7,8 на сто, като средното възнаграждение там вече е 1368 лева, "Държавно управление; държавно обществено осигуряване" - със 7.3 на сто, като средната стига 2118 лева и "Култура, спорт и развлечения" - с 6.1% до 1543 лева.

Най-голямо намаление на заплатите - със 7.5 процента, е регистрирано в дейност "Финансови и застрахователни дейности", но въпреки това средната там е 2533 лева и в "Добивна промишленост" - със 7.3 на сто до 2358 лева.

Как да изчислим каква пенсия ще получаваме на старини?

Най-високи са възнагражденията в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения" – 4191 лева. 

Три пъти по-малко взимат заетите в хотелиерството – едва 1069 лева средно, в строителството - 1341 лева и в търговията и ремонта на автомобили – 1536 лева.