Вчера ITF Group успя да набере малко над 2 млн. лева от предложените 466 хил. акции по 4.30 лева за лот на пазар Beam на Българска фондова борса.

На днешния аукцион бяха пласирани нови 234 хил. акции на същата цена. Презаписването беше от 1.6 пъти спрямо 1.7 пъти във вчерашния ден. 

Общо 700 000 акции, предложени в двата дни, бяха записани от инвеститорите на Българска фондова борса, като компанията успя да набере 3.01 млн. лева.

„Постигнатият резултат за нас е изключителен успех. Набраният ресурс и от вторият ден на предлагането ще даде допълнителен тласък на развитието на компанията“, каза собственикът и изпълнителен директор на компанията Светослав Ангелов след края на втория ден на предлагането.

„Благодаря още веднъж на всички доверили ни се инвеститори. Вярвам, че с тяхната подкрепа ITF Group направи малка, но ключова стъпка по пътя си напред. Сега ни чака много работа, за да оправдаем очакванията към нас“, допълни той. 

ITF Group е създадена през 2012 г. За последните 10 години е отпуснала кредити за над 100 млн. лв. на над 40 000 уникални клиенти в България. Компанията притежава брандовете за бързо кредитиране SmileCredit и GetCash.

От Аби Капитал ЕООД, които са 100% собственик на ITF Group, обявиха, че ще запишат половината от предлаганото количество ценни книжа (350 000 акции).

Набраните от първичното публично предлагане средства ще се използват за нарастване на обемите на отпусканите потребителски заеми и съответно на кредитния портфейл на емитента, както и за подобряване на структурата на капитала.

Финансовите резултати

ITF Group отчита приходи от 7.223 млн. лв. към деветмесечието на 2022 г. спрямо 5.915 млн. лв. за цялата 2021 г. (бел. ред. 4.376 млн. лв. до 30 септември) и 6.4 млн. лв. за 2020 г.

Маржът на нетната печалба възлиза на 14.8% за първите девет месеца на 2022 г.

Нетната печалба за периода е 1.069 млн. лв. спрямо 150 хил. лв. за съпоставимия период на миналата година.

Предоставените кредити в края на деветмесечието са за 15.2 млн. лева спрямо 10.5 млн. лв. 12 месеца по-рано.