Първата по рода си практически ориентирана бизнес академия за студенти открива Kaufland България в партньорство с УНСС.

Проектът, насочен към студенти с амбиции за успешна кариера в бизнеса, дава шанс за развитие на първи професионални умения и възможност за обучение от доказани професионалисти в сектора на бързооборотните стоки.

Участниците в академията, която ще продължи от 13 февруари до 20 май 2023 г., ще имат възможността да се запознаят с различни специалисти от ритейл бизнеса, както и да приложат наученото по време на платен стаж в избран от тях отдел в Централния офис на Kaufland България.

Съдържанието на обучението е разпределено в 6 тематични модула с общо 15 презентации по актуални за пазара теми, включително изграждане на идентичност и бранд, позициониране на супербранд, иновации и инвестиции, планиране на успеха и изграждане на силен екип.

На финала на бизнес академията участниците ще могат да приложат знанията си, като разработят решения на реални бизнес казуси, а на най-любознателните ще бъде предоставена възможност да се включат и в допълнителни soft skills обучения.

Всички студенти, посетили поне 80% от задължителните 15 академични часа от обучението, участвали в бизнес казусите и провели успешно стажа си в Kaufland България, ще получат стипендия в размер на 1800 лв., съобщават още от Kaufland България.

Кандидатура се приемат до 16.01.2023 г. чрез попълване на онлайн формуляр и изпращане на актуална автобиография.