Строителната продукция у нас расте с 1.8% през октомври спрямо същия месец година по-рано, сочат календарно изгладени данни на Националния статистически институт.

През октомври 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ е с 0.7% над равнището от предходния месец. Данните са предварителни и сезонно изгладени.

НСИ

Месечни изменения

През октомври 2022 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство нараства с 0.8%, а от сградното строителство - с 0.6%.

Годишни изменения

На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през октомври 2022 г. се определя от положителния темп както при сградното строителство, така и при гражданското/инженерното строителство, където нарастването е съответно с 1.9 и 1.8%.