Интернет е ключов елемент от ежедневието и много хора биха изпитали трудности да живеят без него. През 2022 г. 90% от хората на възраст 16-74 години в Европейския съюз казват, че са използвали интернет. Този дял варира от 79% в България до 98% в Люксембург, показват данните на Евростат. 

Употребата на интернет нараства бързо в ЕС през годините, като през 2010 г. е била 67%, а през 2015 г. 78%.

През 2022 г. интернет е бил използван главно за комуникация с други хора, изпращане и получаване на имейли (77%), платформи за съобщения в реално време (72%), за намиране на информация за стоки и услуги (70%), телефонни или видео разговори (66% ) и гледане на телевизия или видеоклипове (65%).

Мнозинството от хората са използвали интернет и за четене на онлайн новини (64%), банкиране (60%), участие в социални мрежи (58%) и слушане на музика (54%).

52% от хората съобщават, че използват интернет, за да търсят здравна информация, докато 33% казват, че използват онлайн форми за записване на час при личния си лекар. 24% са имали онлайн достъп до лични здравни досиета, а други 18% са  използвали интернет за достъп до други здравни услуги , вместо да се налага да ходят в болница или да посещават лекар.

Сред държавите-членки на ЕС Финландия регистрира най-висок дял на хората, използващи интернет за дейности, свързани със здравето. 81% от финландците използват интернет, за да търсят здравна информация, а 79% имат онлайн достъп до личните си здравни картони.

Когато става дума за използване на интернет за търсене на здравна информация, Финландия е следвана от Холандия (78%) и Кипър (73%). За разлика от тях в Румъния (29%), Германия (37%) и България (39%) делът на хората, използващи интернет за тази цел, е най-нисък. 

Що се отнася до използването на интернет за достъп до лични здравни досиета, Дания е на второ място след Финландия с 66%, следвана от Естония с 59%. Германия е с най-нисък дял на хората, които имат достъп до интернет за здравни досиета - само 2%, следвана от Румъния (8%) и Словакия (14%).