Преките чуждестранни инвестиции за първите десет месеца на 2022 г. у нас възлизат на 1.496 млрд. евро, става ясно от данни на централната ни банка.

Това е със 124.9 млн. евро повече спрямо периода януари – октомври 2021 г.

През октомври 2022 г. потокът е отрицателен в размер на 16.4 млн. евро, при положителен поток от 47 млн. евро за октомври 2021 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – октомври 2022 г. са от Кипър (378.5 млн. евро), Белгия (213.7 млн. евро) и Австрия (189.3 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Нидерландия (281.2 млн. евро) и Хонг Конг 47.8 млн. евро).

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 23 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 18.7 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 8.5 млн. евро за януари – октомври 2021 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – октомври 2022 г. възлиза на 396.7 млн. евро, при 167.1 млн. евро за януари – октомври 2021 г.

Нетният поток за октомври е положителен и възлиза на 15.5 млн. евро, при положителна стойност от 9.4 млн. евро за октомври 2021 г.