Продължава повишението на лихвите по кредитите за домакинствата в страната. Ето какво се случи на банковия пазар през месец ноември:

Потребителски кредити

През ноември 2022 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.43 процентни пункта до 8.79%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.44 пр. п. до 9.29%, информират от централната банка.

Въпреки по-високите лихви, през ноември банките са предоставили нови потребителски заеми за 632.7 млн. лева. Това е малко по-малко спрямо отчетени 634.1 млн. лева през октомври.

Общо 103.6 млн. лева от тази сума е по предоговорени кредити или за заеми за рефинансиране.

Жилищни кредити

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент се повишава с 0.07 пр. п. до 2.55%, а ГПР по тези кредити – с 0.09 пр. п. до 2.81%.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес се увеличава с 4.8% (27.1 млн. лв.) до 590.9 млн. лв. През октомври сумата беше 563.8 млн. лв., а преди година – 523.3 млн. лв.

Други кредити

Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0.47 пр. п. до 3.46%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се увеличава с 0.51 пр. п. до 3.34%.

Овърдрафт и кредитни карти

През ноември 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се повишава с 0.10 пр. п. до 14.34%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове намалява с 0.05 пр. п. до 20.30%.