Железопътният транспорт е транспортът на бъдещето. Той по-зелен, по-безопасен и по-евтин.

Всички проекти, които се изпълняват с европейско финансиране, са проектирани така, че да са достъпни за хора с намалена подвижност.

ЕС инвестира около 700 милиона евро в железопътния сектор в България през програмния период 2014-2020 г. 

Очакванията са тези инвестиции да намалят настоящата зависимост на сектора от изкопаемите горива и да подкрепят амбициозната цел за намаляване на емисиите на CO2 от транспорта с 90% до 2050 г.