Рекордните 185 635,45 мегватчаса са изтъргувани на пазар „В рамките на деня“ на Българска независима енергийна борса през декември. Това е най-високата месечна стойност постигана от създаването на сегмента през 2018 г., съобщават от борсовия оператор. 

„Рекордът в изтъргуваните количества електрическа енергия е резултат от пълната интеграция на България към единния европейски пазар на сегмента „В рамките на деня“ - процес, който завърши с обединението на границата с Гърция преди месец. Този нов канал, който беше отворен за търговия в реално време през южната ни съседка и Италия към цяла Европа доведе до намаляване на пазарната концентрация, увеличи дълбочината на пазара, като за българските пазарни участници вече има много повече видими оферти, които са активни и могат да бъдат изпълнени.“, каза Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ.

Другите фактори, които са повлияли положително на търговията на енергийната борса през изминалата година, са възможността за търгуване на 15-минутни продукти и въвеждането на автоматизация и роботизация на търговията на този пазар. 

По данни на БНЕБ, общото изтъргувано количество електрическа енергия на сегмент „В рамките на деня“ е 1 187 795,45 мегаватчаса, което е 3.5 пъти повече от
периода преди пазарните обединения.

Българска независима енергийна борса, дъщерна компания на Българската фондова борса е лицензирана да организира борсов пазар на електрическа енергия в България през 2014 г.  За целта БНЕБ оперира борсовите сегменти „В рамките на деня“, „Ден напред“ и „Двустранни договори“. 

От 2016 г. БНЕБ е пълноправен член и на асоциацията на европейските енергийни борси Europex.