Колко пари държат европейците в своите портфейли?

Отговорът на този въпрос ни дава проучване на Европейската централна банка, както и данни на централните банки на Германия и Нидерландия. 

Анкета, проведена сред 19-те държави от еврозоната през 2022 г. (бел. ред. Хърватия се присъедини в началото на 2023 г.), показва, че най-малко пари в брой държат в порфейла си жителите на Нидерландия – 46 евро.

Следват Португалия (средно 53 евро), Франция (61 евро) и Словакия (77 евро). Средностатистическият жител на държавите от еврозоната през 2022 г. е разполагал с 83 евро в портфейла си.

Най-много пари в брой държат в Австрия и Люксембург – 121 и 120 евро.

По над 100 евро в портфейлите си имат и гражданите на Кипър, Латвия, Ирландия и Естония. В Германия разполагат със средните 100 евро пари в брой.