63.3% от българите смятат, че идеалното семейство се състои от двама родители и две деца.

Това сочат резултатите от изследването „Раждаемост и репродуктивно поведение“, проведено от Националния статистически институт в рамките на Преброяване 2021 сред 4 368 жени (на възраст 15 - 49 години) и мъже (на възраст 15 - 59 години), обитаващи 7 386 случайно избрани жилища. 

За сравнение, при предишното преброяване през 2011 г. 75.3% от населението в изследваните възрастови групи смята за идеално семейството с две деца.

Идеалното семейство

17.1% от анкетираните смятат, че семейството трябва да има три деца, а 7.9% - че то трябва да е едно. Многодетният модел на семейство с четири и повече деца е приоритет за 2.0% от хората.

Данните на НСИ сочат, че у нас през последните 20 години се увеличава делът на хората, според които семейството трябва да има три деца – от 11.8% през 2001 г. на 17.1% през 2021 г.

Повече от два пъти намалява делът на мъжете и жените с идеал за семейство с едно дете – от 19.8% до 7.9%. Значително намалява делът на лицата, които считат, че семейството не трябва да има деца – от 3.2% до 0.3% през 2021 г.

НСИ

По колко деца искат да имат българите?

Отговорите на въпроса „Колко деца желаете/желаехте да имате през живота си?“ показват, че в известна степен нагласите на хората повтарят идеала им за семейство. Водещо е желанието за две деца в семейството (61.9%), следвано от предпочитанието за три деца (14.9%).

Еднодетният модел на семейството е желан от 12% от лицата, а многодетният, с четири и повече деца -  от 2.3%. Все още не знаят колко деца биха искали да имат 7.9% от хората в репродуктивна възраст, а 1.0% са категорични, че не желаят да имат деца.

През последните десет години се наблюдава спад в броя на желаещите да имат две деца (с 4.3 процентни пункта, в сравнение с 2011 г.) основно за сметка на увеличения дял на лицата, които все още не могат да дадат конкретен отговор, сочат още данните от изследването.

Колко деца реално има в българските семейства?

От Националния статистически институт посочват, че репродуктивните идеали и намерения на хората много често се различават от фактическия брой деца в семействата.

Двудетният модел е както идеалът за семейство (63.3%), така и най-желан (61.9%). Сред всички лица в репродуктивна възраст обаче само около половината са достигнали до него (32.7%).

Семейство с три деца е идеалът за 17.1%, но го предпочитат по-малък дял от лицата (14.9%). Значително по-малко, само 4.3%, имат фактически три деца.

Едно дете е идеалният брой за 7.9% от жените на възраст 15 – 49 години и мъжете на възраст 15 – 59 години. По-голям е този дял, когато става дума за лични намерения – 12.0%, и значително по-голям дял от лицата имат едно дете (28.4%).

Искам дете, но нямам

В заключение, от НСИ посочват, че е изключително висок делът на лицата, които са без деца (17.8%), в сравнение с тези, които имат този идеал (0.1%) или предпочитат този модел на семейство (1.4%).

Значително по-голям е делът на лицата, които остават с едно дете (31.9%), в сравнение с идеала за еднодетно семейство (6.9%) и желаещите едно дете (13.5%).

Идеалът (64.7%) и желанието (64.3%) за две деца в семейството фактически не се реализират. Две деца имат 44.4% от лицата над 45-годишна възраст.

Три деца е идеал за 17.1%, репродуктивни намерения за 13.9%, но фактически е реализиран от много по-малък дял от лицата в края на репродуктивния им период - само 4.7%.