Банковата институция с най-голяма печалба за 2022 г. у нас е Банка ДСК.

Нейният положителен финансов резултат е в размер на 566.7 млн. лв., показва справка на Darik Business Review в статистиката на Българската народна банка. 

Печалбата на Банка ДСК нараства с 44.1% спрямо 2021 г., като темповете са близки до средните за цялата банкова система. 

На второ място по размер на положителния финансов резултат се нарежда Уникредит Булбанк с 465.88 млн. лв. Ръстът спрямо предходната година е с 48.5 на сто.

Челната тройка се допълва от Пощенска банка, която през 2022 г. е реализирала печалба от 206.2 млн. лв., или с 22.4% повече спрямо 2021 г. 

Банките в Топ 3 формират 59% от печалбата на цялата банкова система в страната, която към края на декември 2022 г. възлиза на рекордните 2.1 млрд. лв. 

На четвърта позиция по размер на финансовия резултат се нарежда Обединена българска банка (151.5 млн. лв.), но печалбата ѝ е с 11% по-ниска от тази, реализирана година по-рано.

На пето и шесто място са KBC Банк България (бившата Райфайзен Банк, придобита от ОББ миналата година) и TBI Банк съответно с положителни финансови резултати от 134.36 и 126.23 млн. лв. 

При KBC Банк България ръстът на печалбата спрямо 2021 г. е с 5.4%, а при TBI - с цели 364%, или над четири пъти. 

Класацията на десетте най-печеливши банки в страната се допълва от Първа инвестиционна банка (80.31 млн. лв.), Инвестбанк (48.95 млн. лв.), БНП Париба лични финанси (47.37 млн. лв.) и Българо-американска кредитна банка (43.8 млн. лв.). 

Общият финансов резултат на банките от Топ 10 възлиза на 1.87 млрд. лв., което се равнява на близо 90% от общата за банковата система.