От следващата година минималната работна заплата ще бъде 50 на сто от средната работна заплата за страната.

Това реши окончателно Народното събрание, съобщава darik.bg.

Размерът на минималната работна заплата за следващата година ще се определя автоматично до 1 септември на текущата година. За база ще се взема средната заплата в страната за 12 месеца назад – от август до юни.

Промените трябва да бъдат приложени още тази есен и да се отразят в минималната работна заплата за 2024 г. 

Депутатите обсъждат на второ четене въвеждането на механизъм за изчисляване на минималната заплата

Оконачателно бяха приети промените в Кодекса на труда, касаещи минималната работна заплата. Депутатите решиха, че тя вече ще се определя чрез автоматичен механизъм до 1 септември на всяка година, а не чрез договаряне межу правителството, синдикатите и работодателите. 

КНСБ: 2 432 лв. е издръжката на тричленно семейство

Според промените, минималната работна заплата вече ще бъде 50 на сто от средната работна заплата за страната за 12 месеца назад, обясни Георги Гьоков от БСП.

Новите правила трябва да започнат да се прилагат още тази година и да се отразят при определянето на минималната работна заплата за 2024 г.