Компанията Zoom, която предлага инструменти за видеоконферентна връзка, планира да освободи около 1 300 служители, или 15% от работната си сила.

Акциите на Zoom приключиха вчерашната борсова сесия с повишение от около 9.8%.

В публикация на уебсайта на компанията главният изпълнителен директор Ерик Юан пише, че докато светът продължава да се приспособява към живота след пандемията от COVID-19, компанията трябва да се адаптира към “несигурността около глобалната икономика”, както и към “ефектите ѝ върху нейните клиенти.”

Zoom преживя огромен бум по време на пандемията, когато хората бяха принудени да работят от дома и използваха софтуерни продукти за видеоконферентни разговори, за да поддържат връзка с колеги, приятели и роднини.

“Работихме неуморно и направихме Zoom по-добра за нашите клиенти и потребители, но направихме и някои грешки,” казва Юан. “Не отделихме необходимото време, за да анализираме нашите екипи или да оценим дали се разраствахме устойчиво.” 

Юан заяви, че съкращенията ще засегнат всички нива в компанията, а освободените служители ще получат заплата и здравно осигуряване за 16-седмичен период. Главният изпълнителен директор също така заяви, че планира да намали собствената си заплата за идната финансова година с 98% и ще се откаже от корпоративния си бонус за 2023 г.

“Като главен изпълнителен директор и основател на Zoom, аз нося отговорност за тези грешки и действията, които предприемаме днес. Затова искам да демонстрирам тази отговорност не само на думи, но и с действия,” пише Юан.

Съкращенията в компанията са поредните в технологичната индустрия, след като Dell обяви в понеделник, че планира да закрие 6 650 работни места. През януари Google обяви, че ще освободи над 12 000 служители, а Microsoft и Salesforce представиха планове за закриването на 10 000 и 7 000 работни места, респективно.