Потребителското кредитиране у нас през последната година достигна рекордни стойности, най-вече заради ниските лихви.

Процесът по повишението им обаче вече стартира, като данни на БНБ показват ръст по показателя в последните три месеца.

Дали през 2023 г. ще станем свидетели на ръст и в броя на необслужваните заеми зависи най-вече както от растящите лихви, така и от евентуалното повишение на безработицата.

Каква част от заемите днес се обслужват със забавяне?

По данни към 31 декември 2022 г. общо 95.98% от кредитите са редовно обслужвани. Това важи за 97.67% от жилищните кредити и 93.98% от потребителските.

Процентът бележи ръст спрямо тримесечие и година по-рано, когато редовно обслужваните кредити са 95.02 и 94.30 на сто.

Общо 1.52% от кредитите на домакинствата днес са обслужвани с просрочие от по-малко от 90 дни. Други 0.43 на сто се плащат със забавяне между 90 и 180 дни.

В най-голям риск са 2.08% от заемите, по които няма плащане от над 180 дни. Процентът им е по-нисък при жилищните кредити (0.88%) спрямо потребителските (3.31%).

Общо 1.31 на сто от ипотечните заеми имат забавяне в плащането от 90 дни, а 0.43 на сто от тях са в просрочие от 90 до 180 дни. При потребителските кредити този процент е съответно 1.96 и 0.75.