Сделката по придобиването на Райфайзенбанк, или Кей Би Си Банк България, вече е финализирана.

От БНБ, следвайки инструкция на Европейската централна банка, разрешиха концентрацията на двете финансови институции.

След преобразуването Обединена българска банка АД става универсален правоприемник на Кей Би Си Банк България ЕАД, чието съществуване се прекратява без ликвидация.

Сделката

Сделката беше обявена в края на 2021 г., като стойността й възлезе на 1.015 млрд. евро - най-голямата на банковия пазар у нас.

Това е втората голяма сделка, която белгийската финансова група KBC финализира в България. Точно преди пет години беше завършено придобиването на СИБАНК и лизинговата компания Интерлийз. Сумата тогава отново беше рекордна – 610 млн. евро.

Подобна сделка е осъществявала само още една банка на българския пазар - Банка ДСК при придобиването на Сосиете Женерал Експресбанк за около 600 млн. евро.

Как сделката променя банковия пазар у нас?

Дали ОББ ще се превърне в новата най-голяма банка у нас ще знаем в края на април, когато от БНБ ще публикуват данните за банковата система към 31 март 2023 г.

Ако се опираме на данните от края на миналата година, то обединената банка би имала активи за 29.9 млрд. лева. Това е с около 1 млрд. лева повече от лидера в края на 2022 г. - Банка ДСК, както и с близо 1.1 млрд. лева повече от активите на УниКредит Булбанк.

Обединената банка ще се нареди на второ място по привлечени средства от домакинствата (малко под 14 млрд. лева) и отново на втора позиция по раздадени кредити към домакинствата (над 7.2 млрд. лв.).