Средният осигурителен доход за страната за декември 2022 г. е 1445.64 лева. Това сочат данни на Националния осигурителен институт.

Средномесечният осигурителен доход за периода от 1 януари до 31 декември 2022 г. е 1298.45 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за служи при изчисляване на новоотпуснатите пенсии през януари 2023 г.

Припомняме, че парламентът прие през миналата година размерът на минималната работна заплата за следващата година да се определя автоматично до 1 септември на текущата година. За база ще се взема средната заплата в страната за 12 месеца назад – от август до юни.

Промените трябва да бъдат приложени още тази есен и да се отразят в минималната работна заплата за 2024 г.