След като през миналата година четири дружества набраха капитал през Beam пазара на Българска фондова борса, предстои ново листване. 

Новият емитент

Елмарк Инвест ЕАД – компанията-майка на производителя на ел. оборудване Елмарк Холдинг, ще се листне на Beam на 22 февруари.

От компанията няма да предприемат първично публично предлагане, а набирането на капитал е планирано за по-късен етап.

Вместо това ще станем свидетели на първото вторично публично предлагане - за търговия ще бъдат въведени съществуващите акции на компанията.

Капиталът на Елмарк Инвест е 4.55 млн. лева, а индикативната референтна цена за първата търговска сесия е 4.50 лева.

Компанията

Днес Елмарк присъства на няколко пазара - Румъния, Сърбия, Гърция, Хърватия, Босна и Херцеговина, Унгария, Словения и Словакия.

За компанията работят 250 души в 15 дъщерни компании в десет държави в Европа. 

 

Плановете за настоящата година са за откриване на точки за продажби в Австрия и Италия, а през 2024 г. – в Германия.

В следващите две години (2025 и 2026) подобни планове има и за други европейски пазари – Белгия, Нидерландия, Чехия, Франция и Испания.

България е най-големият пазар за продуктите на компанията с 31% дял, докато приходите от Румъния и Сърбия формират 17 и 15 на сто от постъпленията.

Резултатите

През 2021 г. приходите на компанията са 20.597 млн. евро спрямо 18.18 млн. евро година по-рано. Нетната печалба за 2021 г. възлиза на 2.891 млн. евро срещу 1.364 млн. евро.

Прогнозните данни за 2022 г. са за приходи от 23.3 млн. евро и печалба от 2.965 млн. евро. 

Данни на Darik Business Review сочат, че всички листвали се компании на Beam пазара на Българска фондова борса до момента са набрали 41.7 млн. лева.