Активите на родните пенсионни фондове в края на 2022 г. достигат 19.3 млрд. долара.

От тях в универсалните пенсионни фондове са съсредоточени 16.6 млрд. лева, което ги прави едни от най-големите инвеститори днес.

Към края на миналата година инвестициите на всичките УПФ у нас възлизат на 14.8 млрд. лева.

Общо 7.9 млрд. лева от тях са насочени към дългови ценни книжа, а 5.2 млрд. лева – към акции и дялове от колективни инвестиционни схеми.

Вложенията във фондове, по последни данни, са за 2.36 млрд. лева, а в акции са инвестирани 2.74 млрд. лева. Други 164 млн. лева насочени към акционерни дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), показва справка в Комисията за финансов надзор.

Кои са любимите чуждестранни компании, към които фондовете насочват най-голяма част от вложенията си?

Darik Business Review анализира портфейлите на най-големите фондове. Днес ще се спрем на първите три в класацията – Доверие, Алианц и ДСК, а в следващите дни и на ОББ, Съгласие и ЦКБ-Сила.

УПФ Доверие

Най-големият фонд у нас има вложени над 24.5 млн. лева в Deutsche Telekom. Универсалният пенсионен фонд Доверие има големи експозиции и към финансовия сектор както в Европа, така и в САЩ.

Той е инвестирал над 21.7 млн. лева в акции на Goldman Sachs, 20.1 млн. лева в BNP Paribas, близо 20 млн. лева в Citigroup, 18.7 млн. лева в Banco Santander, 18.5 млн. лева в Morgan Stanley и 18 млн. лева в Societe Generale.

УПФ Доверие е инвестирал и 177 млн. лева в борсово търгувания фонд на Vanguard S&P500.

УПФ Алианц

Над 20 млн. лева универсалният пенсионен фонд на Алианц е инвестирал в Louis Vuitton Moet Hennessy. Портфолио-мениджърите на фонда явно са по-големи оптимисти за представянето на книжата на Apple, тъй като в акции на компанията са вложени 30 млн. лева. 

Милионни вложения Алианц има в различни борсово-търгувани фондове, с които се постига по-широка диверсификация. В SPDR S&P 500 ETF са инвестирани 43 млн. лева, а съответно 35 и 32 млн. лева са вложени в Invesco Aerospace и Deka DAX UCITS.

По над 31 млн. лева са инвестициите във Vanguard Value ETF и Xtrakers MSCI China UCITS.

УПФ ДСК Родина

Третият по големина фонд в страната има инвестиции от над 10 млн. лева в една европейска и четири щатски компании. Това са петролният гигант Shell, както и Broadcom, Gemuine Parts, Eli Lilly и Microsoft.

Пенсионното дружество отчита най-големи вложения в ETF-и и взаимни фондове.

Общо 89 млн. лева са вложени в SPDR DJIA TRUST, а 75 и 69 млн. лева са инвестирани съответно в LYXOR EUROSTOXX 50 и ISHARES DJ US INDEX FUND.