Мормонската църква, чието официално наименование е "Църквата на Исус Христос на светиите от последния ден", и нейната инвестиционна компания ще платят 5 млн. долара глоба за това, че са скрили от властите огромен инвестиционен портфейл в акции.

Мормонската църква и инвестиционната ѝ компания Ensign Peak Advisers, използвали "кухи" компании, за да скрият инвестиционен портфейл в акции на стойност 32 млрд. долара, според щатската Комисия по ценни книжа и борси (SEC).

Ensign Peak ще плати 4 млн. долара глоба, а църквата – 1 млн. долара. Нито от църквата, нито от инвестиционната компания обаче признават, че са извършили нещо нередно.

"Ние твърдим, че с нейно знание инвестиционната компания на църквата е положила сериозни усилия да избегне разкриването на инвестициите на църквата, лишавайки комисията и инвеститорската общност от точна пазарна информация," се казва в изявление на SEC.

Финансовият регулатор обяви, че църквата и Ensign Peak са използвали кухи компании, за да прикриват увеличаващите се инвестиции в акции, чиято стойност е надхвърляла 30 млрд. долара през 2018 г., вследствие на опасения, че това може да се отрази на репутацията на църквата.  

Изявлението на SEC предоставя рядък поглед към това как, според комисията, Ensign Peak се е опитала да скрие значителна част от инвестициите на Мормонската църква.

Инвестиционната компания, която е основана от църквата в Солт Лейк Сити през 1997 г., създава 13 кухи кампании, базирани на различни места в САЩ, казват от регулаторния орган.

В периода 1997 – 2019 г. кухите компании, а не Ensign Peak, са завеждали в SEC тримесечните доклади за инвестициите. Кухите компании не извършват активна бизнес дейност и могат да бъдат използвани за прикриването на собственост от регулаторни органи или от обществото.

Мормонската църква има над 16 милиона членове в повече от 30 000 паства в 160 държави.

Смята се, че Ensign Peak управлява активи на стойност най-малко 100 млрд. долара от нейно име.