Остров в Северен Уелс е официално признат за едно от местата с най-добро нощно небе в света.  

Oстров Бардси, който се намира в близост до полуостров Лин, официално е първият обект в Европа, който получава сертификат за Международно светилище на тъмното небе.

Той се присъединява към 16 други обекта по света, отличени като най-отдалечените и тъмни места на Земята.

От попечителския тръст, който притежава острова, обявяват, че това е "огромно постижение".

Уелс вече разполага с няколко други места и резервати с тъмно небе, но зоните, определяни като светилища, са много по-редки и трябва да отговарят на определени критерии по отношение на качеството на нощното небе.

Собствениците на острова се надяват, че този нов статут ще помогне за популяризирането на острова и за установяването на Уелс като "нация на тъмното небе ".

Според Сайън Стейси, председател на тръста, тази награда е кулминация на усилената работа в продължение на няколко години.

"Няма съмнение, че получаването на този престижен статут ще повиши популярността на острова като уникално място в Уелс и едно от най-добрите места в света, на които човек може да се наслади на нощното небе," казва тя.

"Надяваме се, че това също така ще помогне за подсигуряването на дългосрочната устойчивост на острова."

Остров Бардси се намира на около 3.5 км от върха на полустров Лин, а местоположението и географските му особености го правят едно от най-тъмните места във Великобритания.

Планината на острова изпълнява ролята на бариера, която ограничава светлината от сушата. Най-близкото голямо светлинно замърсяване идва от Дъблин, който се намира на повече от 110 км от другата страна на Ирландско море.

Бардси е известен като острова на 20-те хиляди светци заради келтските и християнски манастири, построени там след шести век, като има доказателства, че той е  населен още от Бронзовата ера.

Днес островът е дом на малка общност, която обработва земята и се занимава с риболов. На него има и 10 ваканционни постройки, а туристи могат да го посещават в периода март - октомври.

Новият сертификат ще бъде редовно преглеждан от Международната асоциация за тъмно небе (IDA).

Като част от кандидатурата за сертифициране, на острова е приложена четиригодишна програма, използваща най-новите технологии за следене на нощното небе, за да се установи, че то е достатъчно тъмно и отговаря на критериите.

Местни жители смятат, че новият статут на острова ще привлече инвестиции в района.

Сертификацията на остров Бардси като едно от най-тъмните места в света идва в период, в който светлинното замърсяване продължава да се увеличава в световен мащаб.

През последните 12 години нощното небе изсветлява с 10% всяка година, според проведено наскоро проучване, което означава, че дете, родено в район с 250 видими звезди, вероятно ще види по-малко от 100 звезди на същото място 18 години по-късно.