Кои са най-добре представящите се компании на Българска фондова борса от началото на 2023 г., или иначе казано - накъде се насочват парите на родния капиталов пазар?

Отговорът на този въпрос е особено важен само две седмици преди да станат ясни промените в основните индикатори.

Два пъти в годината (бел. ред. през март и септември) Българска фондова борса прави промени в четирите си индекса – SOFIX, BG BX40, BG TR30 и BGREIT.

Критериите, въз основа на които се извършват тези промени, се базират на пазарната капитализация на фрий флоута и ликвидността, но представянето на книжата е от съществено значение за интереса на инвеститорите. 

Справка на Darik Business Review показва, че четири компании, сред които два сини чипа (компании, които са част от индекса SOFIX), отчитат ръст от над 10% от началото на 2023 г. Кои са те?

SOFIX

Първа инвестиционна банка и Алтерко са най-добре представящите се родни компании от SOFIX. Те добавят 14.57 и 11.65% към пазарната си оценка от началото на годината.

При ПИБ това се дължи на обявената нетна печалба от 80.3 млн. лева за 2022 г. 

Добрите финансови резултати, както и оценката от немската Baader Bank, са в основата на повишението при Алтерко. Анализаторите на инвестиционната банка оценяват книжата на компанията на 34.20 лева, което е с близо 50% над настоящата цена от 23 лева за брой.

BG BX40

Още две компании, освен посочените по-горе, отчитат добро представяне от началото на 2023 г. Това са ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ и ЕМКА, повишили пазарната си оценка с 18.57 и 17.31 на сто.

На минус

На борсите, освен да се печели, могат и да се губят пари. Показват го три от компаниите, включени в изчислението на BG BX40. Акциите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп губят 12.39%, докато Сирма Груп Холдинг и Индустриален Холдинг България отчитат понижения от 10.11 и 10 на сто.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.