1.02 млн. българи са пътували из страната и чужбина през четвъртото тримесечие на 2022 г. Това сочат данни на Националния статистически институт. 

Преобладаващата част от тях - 80.8%, са пътували само в страната, 16.0% - само в чужбина, а 3.2% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г., общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 28.1%.

През периода най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 472.7 хил., или 46.1% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (86.5%) е при лицата на възраст 15 - 24 години.

Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 45 - 64 години е 21.6% от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям, в сравнение с останалите групи.

Най-много туристически пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години - както в страната (46.5%), така и в чужбина (55.5%), са били с цел „почивка и екскурзия“.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. като самостоятелни са регистрирани 1 189.7 хил., или 87.4% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91.6%, а на тези в чужбина - 62.2%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 35.0%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 32.0%.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 232.60 лв. в страната и 663.40 лв. в чужбина.

Същевременно, разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 235.71 лв. в страната и 1 195.54 лв. в чужбина.