Недвижимите имоти са един от най-добре познатите и популярни начини да вложим парите си.

Днес вече не е нужно да разполагаме със стотици хиляди левове, за да стартираме подобно начинание. Все по-голяма популярност у нас набират платформите за краудфъндинг на проекти в сферата на имотите. Минималната инвестиция е 100 евро на проект.

Една от тези платформи - Crowdestate, посочва осем причини да стартираме вложения в имоти:

Отлична доходност

Ако оставим настрана екзотичните и спекулативните инвестиции, вложенията на капиталовите пазари са смятани за традиционен начин да си осигурим добра доходност.

Исторически погледнато, индексът S&P500 осигурява по около 10% средногодишна възвръщаемост. Добре е обаче да диверсифицираме инвестициите си.

Едни от най-добрите вложения са именно имотите. Проектите в най-популярните платформи за краудфъндинг осигуряват подобна възвръщаемост, а част от тях – дори и по-висока.

При тях инвестициите са обезпечени с ипотека върху имота, като по този начин можем да си осигурим добра доходност със сравнително кратък период на вложението.

Защита от инфлация

Печатането на милиарди долари по време на пандемията доведе до сериозно покачване на инфлацията по света. У нас тя е на ниво от 16%, което означава, че парите губят бързо покупателната си способност, ако не бъдат инвестирани.

През 2022 г. имотите на голяма част от пазарите по света поскъпнаха с по-голям темп от този на повишение на инфлацията. Затова те са смятани за добър хеджиращ актив против повишаването на разходите за живот.

Ниска волатилност

Капиталовите пазари носят добра доходност по принцип, но това е съчетано с висока волатилност - в дадени дни, седмици или месеци вложението ни може както силно да поскъпне, така и силно да поевтинее.

От друга страна, имотите са смятани за стабилна инвестиция. Дори по време на рецесия те носят доход под формата на наем. 

Регулярен паричен поток

Независимо дали инвестирате в имоти, които ще отдавате под наем, или в заем на строител, вие ще получавате регулярен доход – наем или лихвено плащане.

Ако реинвестираме доходността, с течение на времето ще постигнем по-висока възвръщаемост.

Сигурност

Експертите поставят вложенията в имоти сред най-сигурните форми на инвестиции. Те ни правят директен или индиректен собственик на имота, а когато предоставяме заем на строителна компания, получаваме ипотека като обезпечение (при краудфъндинг инвестиция).

В най-лошият случай обезпечението може да се продаде, за да се генерират средства, необходими за изплащането на заема.

Имотите са по-прозрачни от финансовите активи

Да да изчислим точната оценка на публична компания може да е доста сложен процес, за който са нужни знания и финансово образование. От друга страна, инвестицията в имоти е доста по-лесна за анализ.

Контрол

Директната инвестиция в имот е изцяло ваш избор. При нея можете да се спрете на определен квартал. При положение че се спрете на краудфъндинг платформите, ще имате възможност за избор между различни проекти, които търсят финансиране и предлагат добра доходност.

Най-често те са в държави, като Румъния, Латвия, Естония и по-рядко във Финландия, Германия, Австрия, Португалия и Испания.

Лесен начин за инвестиране

Тези платформи предлагат лесен начин за вложение на средства – от сто до стотици хиляди евро.

Важното при тях е да изберете такива проекти, които имат ниско съотношение LTV (бел. ред. loan to value, или съотношение заем срещу стойност/оценка на имота), както и да следите рисковия им клас (A, B, С).