Голяма част от милионерите по света влагат парите си в различни активи, но 90% от тях притежават имоти в своите портфейли.

В случай че не разполагаме със стотици хиляди левове свободни парични средства, можем да ползваме и банково финансиране за покупка на имот.

Има обаче и друг начин да влагаме средства в такива активи. Това са набиращите все по-голяма популярност платформи за недвижими имоти.

Чрез тях инвеститори набират средства за строителството на обект, като често сумите идват от стотици и дори хиляди различни лица. Другата опция е набирането на средства за закупуването на имот, който на по-късен етап се отдава под наем. 

Кои са важните неща, които трябва да следите при вложения в подобен вид платформи? Какви грешки да избягвате? 

Ще ви представим пет от най-популярните платформи в Европа, които предлагат множество инвестиции в различни проекти в Австрия, Германия, Испания, Португалия, Полша, Норвегия, Литва, Латвия, Естония, Румъния и други европейски държави.

Минимални инвестиции и риск

Платформите за споделено (групово) финансиране дават възможност на малки инвеститори да влагат пари в различни имотни проекти. Много често минималната сума за това е 50 или 100 евро.

Част от платформите предоставят рейтинг на проектите. Тези с рейтинг А са с най-нисък риск и често са с ниско ниво на LTV (loan-to-value, или сумата на заема спрямо стойнотта на имоти). По-висок риск има при проектите, обозначени с рейтинг B или C.

Инвеститорите биват защитени с ипотека върху имота, а вторичният пазар ни позволя да продадем инвестицията си в случай на необходимост от средства. Доходността, която можем да генерираме от тези платформи, е поне два пъти по-висока от тази, която бихме получили при отдаването на собствен имот под наем.

Предлаганите лихви варират от 5-7% за страните от Западна Европа до 12-15% на годишна база за Прибалтийските държави и страните от ЦИЕ.

Популярните платформи

Crowdestate

Над 65 000 инвеститори в момента ползват естонската платформа. През нея финансиране са набрали 610 проекта за над 126 млн. евро. Средната доходност на вече приключилите проекти възлиза на 9.43%. Повечето настоящи проекти предлагат доходност между 12 и 16%.

Reinvest24

През платформата до момента са финансирани проекти за 35 млн. евро, от които близо половината вече са върнати към инвеститорите. Средната продължителност на инвестициите е 10 месеца, а доходността е 15.11% на годишна база.

През Reinvest24 в момента инвестират над 23 хил. инвеститора, като средният размер на портфиото е 4 555 евро. Интересно е да се отбележи, че инвеститорите от България са третата най-голяма група, след Естония и Германия.

Estateguru

Още една естонска компания, която до момента е финансирала проекти за близо 700 млн. евро.

Доходността на вложителите на годишна база е 10.83%, което представлява една добра възможност за генериране на пасивен доход. Чрез платформата можете да започнете да инвестирате в имоти с минималната сума от 50 евро.

Inrento

До момента платформата е набрала финансиране за близо 19 млн. евро. Активни към момента са 3760 инвеститори.

Най-често тя набира средства за купуването на жилища, които се отдават под наем. Inrento осигурява както годишна доходност, така и капиталова печалба от инвестициите.

Други

Австрийската Rendity, френската Raizers, щатските Crowdstreet и Peerstreet, нидерландската Max Crowdfund, испанските Urbanitae и Inveslar са други популярни опции.

Част от тях обаче имат по-високи минимални изисквания за инвестиции, като същевременно предлагат и по-ниска доходност на годишна база.