В края на миналата седмица станаха известни промените, които ще настъпят в основните индекси на Българска фондова борса.

Считано от 20 март, четири нови емисии ще попълнят състава на най-стария и представителен индекс у нас – SOFIX. Това са Българска фондова борса, Софарма трейдинг, Монбат и Градус.

Те ще заемат местата на Елана Агрокредит, Телелинк Бизнес Сървисис Груп, Сирма Груп Холдинг и М+С хидравлик.

Как се представят четирите нови компонента от началото на годината?

Справка на Darik Business Review показва, че само една от емисиите в момента се търгува на по-висока стойност спрямо края на миналата година.

Това е Софарма трейдинг, като книжата добавят минималните 0.67% към пазарната си оценка. 

Най-малък спад сред останалите три компании има при Градус. Въпреки активното изкупуване на собствени акции, книжата на дружеството губят 3.45% от капитализацията си.

Спадът при Българска фондова борса е от 6.15%, докато при Монбат – от 7.36 на сто.

Ликвидност

Книжата на борсовия оператор към днешна дата са най-ликвидните сред четири нови компании в SOFIX.

По позицията са сключени 413 сделки, докато при Монбат те са 250 на брой. Трансакциите при Софарма трейдинг са 167, а при Градус – 158.