Едно от условията за влизане в най-стария и представителен индекс на Българска фондова борса - SOFIX, е броят на акционерите на публичното дружество.

Той трябва да е над 750, което доста ограничава компаниите, листнати на родния капиталов пазар.

Именно сред 15-те сини чипа, съставляващи SOFIX, са и част от най-ликвидните публични дружества.

Как обаче се измени броят на акционерите сред тези компании в последните 12 месеца?

Справка на Darik Business Review на база данни от Централен депозитар показва, че осем от компаниите са увеличили акционерите си, а останалите седем са отчели спад.

Най-голям скок в акционерите към 6 януари се отчита при Адванс Терафонд АДСИЦ. Те са се увеличили с 217, за да достигнат 2 129.

Фондът инвестира приоритетно в земеделски земи, които отдава под аренда или продава на по-високи от закупените цени. Дружеството е един от най-големите платци на дивидент на Българска фондова борса в последните години.

От своето създаване Адванс Терафонд АДСИЦ е разпределил над 235 млн. лева под формата на дивиденти, включително 44.8 млн. лв. през миналата година.

Сериозен ръст в акционерите се отчита и при Неохим и Алтерко. Акциите на торовия завод бяха сред най-добре представилите се през миналата година заради повишените цени на торовете.

По-добрите финансови резултати на технологичната компания пък бяха сред основните причини за увеличението на акционерите при Алтерко.

Ръст при акционерите има и при Фонд за недвижими имоти България (+46), както и при Еврохолд България и М+С Хидравлик, увеличили се с 24 и 22. Минимално увеличение се наблюдава и при Елана Агрокредит и Сирма Груп Холд.

С по над 100 намаляха акционерите в Софарма (-239), в Централна кооперативна банка и Доверие Обединен Холдинг, отчели спад от 181 и 172.

По-малки понижения има при хората, разполагащи с акции в своите портфейли от Холдинг Варна, Първа инвестиционна банка, Химимпорт и Телелинк Бизнес Сървисис.