Продажбите на винилови плочи в САЩ изпревариха тези на CD-та за първи път от 1987 г.

През 2022 г. са продадени малко над 41 млн. винилови плочи на обща стойност 1.2 млрд. долара. За същия период са продадени 33 млн. CD-та за 483 млн. долара.

Това е 16-а поредна година, в която продажбите на плочи отчитат ръст, като вече съставляват около 71% от общите приходи от физически носители.

Продажбите на музикални записи в САЩ пък нарастват в седма поредна година и достигат рекордните 15.9 млрд. долара.

Като цяло приходите от музикални записи бележат повишение от 6% през 2022  г., според доклада на Асоциация на звукозаписната индустрия в Америка (RIAA), което се дължи до голяма степен на стрийминга, но и на продажбите на музика на физически носители.

В доклада се посочва, че приходите от продажби на физически носители нарастват постоянно през годините, като през 2021 г. е отбелязано "забележително възстановяване" след по-слабата 2020 г. заради COVID-19.

Приходите от физически музикални носители като цяло нарастват с 4% през миналата година, което се дължи на продажбите на винилови плочи, които бележат ръст от 17%. Междувременно, приходите от продажби на CD-та падат с 18%.

Според доклада, физическите копия на музика продължават да се представят по-добре от дигиталните изтегляния, които отчитат нов спад в приходите от 20% до 495 млн. долара.

Това е в рязък контраст с пика на популярността на дигиталния формат, който съставляваше 43% от приходите на звукозаписната индустрия през 2012 г. Оттогава делът на изтеглянията на музика падат до едва 3% през миналата година.

Приходите от стрийминг, които включват "платен абонамент, услуги с реклами, дигитални радиа, социални платформи, дигитални фитнес приложения и други," нарастват със 7%, до рекордните 13.3 млрд. долара. Те са съставлявали 84% от общите приходи.