Личните задължения на американците са достигнали рекордно ниво от 4.82 трилиона долара през февруари, показват данните на Федералния резерв. Нарастването на потребителските дългове в САЩ започна в началото на 2022 г., на фона на повишенията на лихвените проценти които увеличават натиска върху кредитополучателите. 

Неизплатените револвиращи потребителски кредити, които включват предимно балансите по кредитните карти, както и заемите за покупки на автомобили, са нараснали с 5% през февруари 2022 г. след скока от 12,7% през януари и повишението с 8,4% през декември миналата година, според доклада на Фед, цитиран от Forbes.

Дългът по кредитните карти нараства от близо две години насам след временния спад, отчетен по време на пандемията. Той се пониши с 13% през 2020 г., след което нарасна с 9% през 2021 г. и с почти 18% през 2022 г., отбелязвайки рекордни темпове на растеж.

Докато американците теглят все повече от кредитните си карти, ипотеките и студентските заеми нарастват по-бавно - с 3.4% през февруари в сравнение със съответно 1.7% и 2.2% през декември и януари.

Общият размер на потребителския кредит в САЩ е нараснал с 34.8 милиарда долара от декември до 4.82 трилиона долара към края на февруари, което представлява около една четвърт от общата сума на доходите на американците след облагане с данъци.

5900 долара сумата, която средностатистическият американец дълже по кредитната си карта, показват данните на консултантската компания Experian.

И докато дълговете на американците растат, спестяванията им намаляват след временния скок, свързан с държавните помощи по време на пандемията през 2021 г., показват данните на Bankrate. Сега, след като голяма част от тази федерална помощ беше прекратена, а инфлацията се повиши, спестяванията на домакинствата спадат,  което може да е един от факторите, влияещи върху нарастващия дълг по кредитните карти.