Следващите четири дни - 14, 15, 16 и 17 април, са официални празници.

Ако сте изтеглили късата клечка и ви се налага да работите на Великден, трябва да знаете, че работодателят ви дължи минимум двойна надница, припомнят от Инспекцията по труда. Ако положеният труд в тези дни е и извънреден, той също се заплаща със 100% увеличение.

За работещите при ненормиран работен ден или при подневно отчитане на работното време, трудът, положен по време на официални празници, както и в почивни и неприсъствени дни, винаги е и извънреден.

Извънредният труд се възлага задължително със заповед на работодателя, с която работниците трябва да бъдат запознати най-малко 24 часа преди началото на полагането му, посочват още от агенцията.

За работещите по график, при сумирано изчисляване на работното време, работата на официален празник не е извънреден труд и тяхната надница трябва да бъде увеличена само със 100%.

Кои са почивните дни след Великден?

Предстоящите официални празници след Великден, според Кодекса на труда, са 1 май (Ден на труда), 6 май (Гергьовден) и 24 май (Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност).

Ако съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тези празници са неприсъствени. Такъв, например, ще бъде 8 май 2023 г. (понеделник), тъй като празничният 6 май е в събота.

При работа в неприсъствен ден, както и в почивен, с увеличение се заплаща единствено извънредният труд и то със 75%.

Инспекцията по труда обръща внимание, че в Кодекса на труда са определени минималното увеличение на възнаграждението при работа в празнични и почивни дни.

Законодателството не ограничава желанието на работодателя да определи по-висок процент на увеличението. Такъв може да бъде регламентиран и в индивидуалните или в колективните трудови договори.

За да защитят правата си, работниците и служителите трябва да разполагат с писмени доказателства, че са полагали труд в празничните и неприсъствените дни - например заповед за възлагане на извънреден труд или поименен график.