В началото на годината в страната беше регистриран рекорден спад на банкнотите в обращение. През януари купюрите намаляха с над 30 млн. броя.

Тримесечният анализ на емисионно-касовата дейност на БНБ показва, че като негодни за последващо използване в парично обращение са отделени 18.9 млн. броя банкноти. Те представляват 8.04% от общия брой на обработените през отчетния период.

Това е най-големият брой негодни за използване банкноти у нас от над 6 години. За последно през четвъртото тримесечие на 2016 г. броят им достига 20 млн.

Какво показват данните за първото тримесечие на 2023 г.?

При машинна обработка на банкнотите през първото тримесечие на 2023 г. с най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти са тези с номинал 10 лева (29.81%), следвани от банкнотите от 20 и 50 лева с дялове съответно 29.75% и 25.75%. 

По-малки са дяловете на отделените като негодни банкноти от 5 и 100 лева, съответно 11.28% и 3.41%.

Какво сочат данните за 2022 г.?

За миналата година от БНБ са отделили 40.9 млн. банкноти като негодни за последващо използване. Най-голям е броят на купюрите от 10 и 20 лева.