Allianz публикува второто издание на своя глобален пенсионен доклад (Global Pension Report), който анализира 75 пенсионни системи по целия свят, използвайки Allianz Pension Index (API).

Според анализа, най-добрите пенсионни системи са в Дания, Нидерландия и Швеция. На следващите две места са класирани страни извън ЕС – Нова Зеландия и САЩ. Следва Тайван, десето място заема Корея, а България се класира на 25-о място в света с 3.4, според индекса.

Allianz Pension Index се състои от три стълба и дава стойност между 1 (най-добра) и 7 (най-лоша) на всяка от 75-те анализирани страни, като по този начин позволява цялостна оценка на съответната пенсионна система.

С обща оценка от 3.4, българската пенсионна система се нарежда в средата на световната класация. Въпреки това, заедно с балтийските държави, тя е една от най-добрите в региона.

Нейната силна страна е сравнително добрият резултат за устойчивост, отразяващ неотдавнашните увеличения на възрастта за пенсиониране и минималните периоди на вноски.

Ахилесовата й пета остава демографската перспектива, която бързо се влошава: коефициентът на съотношението между нетрудоспособна и трудоспособна възраст се очаква да нарасне до 56.2% до 2050 г. - един от най-високите в региона.

Следователно може да са необходими допълнителни реформи, не на последно място с акцент върху адекватността, посочват авторите на доклада.

Например, капиталово финансираните решения и възможностите за заетост за по-възрастните работници трябва да бъдат подобрени, за да се увеличат пенсионните доходи отвъд първия публичен стълб.

Непретегленият общ резултат за всички изследвани пенсионни системи е едва задоволителен -3.6%. В сравнение с последния доклад от 2020 г., това е съвсем леко подобрение, посочват от Allianz.