Българските пристанища разполагат с едно от най-модерните оборудвания за отстраняване на нефтени разливи и твърди отпадъци от морските и речни акватории.

Инвестицията е за близо 12 млн. и 800 хил. лв. и е реализирана благодарение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (2014-2020).

С такова високотехнологично оборудване разполага и Европейската агенция за морска безопасност.

Вижте повече във видеото.