Sell in May and go away (в превод „Продавай през май и бягай“) е популярна инвестиционна стратегия, базирана на теорията, че акциите носят по-добра доходност от ноември до април, отколкото от декември до май.

Според данните от 1945 г. насам, акциите от индекса S&P500 носят само 2% доходност в периода от май до октомври и близо 7 на сто за месеците от ноември до април.

Стратегията е известна още и като Хелоиун индикатор. Тя съветва инвеститорите да продадат акциите си през май или да ги влагат в нискорискове фондове на паричните пазари. Според теорията, те трябва да се върнат на пазарите през есента или около Хелоуин.

Едно от най-големите проучвания по темата е на Бауман и Якобсен от 2002 г., което показва, че стратегията дава добри резултати на 36 от 37-те изследвани пазари.

Всяка година медиите по света напомнят инвестиционната стратегия, като повечето от тях я отричат. И все пак – резултатите са налице най-вече на големите европейски пазари, както и в САЩ, Канада и Япония. 

Статистиката

Според д-р Ед Ярдени, най-вече заради „Продавай през май и бягай“ месецът е един от най-зле представящите се в историята от гледна точка на доходността.

Проучването му обхваща периода от 1928 до 2022 г. и показва, че май и февруари делят второто място със спад от 0.1%, а далеч напред е септември с понижение от 1% за компаниите, съставляващи индекса S&P500.

За кого не е подходяща стратегията?

Инвеститорите, влагащи средствата си дългосрочно и използващи най-вече стратегията Buy and hold (в превод „Купувай и задръж“), едва ли ще се впечатлят от посочената по-горе теория.

Същото важи и за купуващите дивидентни книжа, тъй като голяма част от компаниите разпределят част от печалбата си на тримесечна база (бел. ред. у нас законът позволява шестмесечни и годишни дивиденти).