Средният осигурителен доход за страната за март е 1410.67 лв., сочат данни на Националния осигурителен институт.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.04.2022 г. до 31.03.2023 г. е 1346.78 лв., сочат още данните на НОИ.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през април 2023 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.