Спад на промишленото производство през март с 1.2%, в сравнение с февруари 2023 г. - това сочат предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт.

През март 2023 г. е регистрирано намаление с 9.0% на календарно изгладения индекс на промишленото производство спрямо съответния месец на 2022 г.

Месечни изменения

През март 2023 г. спад спрямо предходния месец е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 11.8%, а увеличение в добивната промишленост - с 2.8%, и в преработващата промишленост - с 1.5%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 19.3%, производството на превозни средства, без автомобили - с 12.5%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 9.1%, производството на напитки - с 8.2%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със 7.6%.

Спад е регистриран при: производството на тютюневи изделия - с 18.6%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 10.3%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6.3%.

Годишни изменения

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 39.3%, в добивната промишленост - с 14.3%, и в преработващата промишленост - с 0.9%.

Съществен спад в преработващата промишленост спрямо съответния месец на предходната година се наблюдава при: производството на мебели - с 25.2%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 24.7%, производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 24.2%, производството на химични продукти - с 18.3%.

Ръст е регистриран при: производството на превозни средства, без автомобили - с 48.5%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 43.3%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 10.9%, производството на напитки - с 9.7%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 9.5%.