И това лято Община Варна възнамерява да наеме змиеловец, който да открива, залавя и премества влечуги на публични и обществени места, съобщава darik.bg.

Това става ясно от публикуваното обявление за набиране на кандидати за опасната работа.

Няма изисквания към образованието и професионалния опит. Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване на база подадените документи. Срокът за кандидатстване е 29 юли.

Заплащането ще се извършва на база реално извършена дейност. По 25 лв. ще се заплаща при посещение на място, при изрично искане от страна на Община Варна, а в случай че бъде заловена змия - 50 лв.

За извършената работа се съставя протокол, който се подписва на място от лицето, подало сигнала.

Услугите на змиеловец Община Варна ползва от години, като последните няколко лета тази опасна дейност се изпълняваше от Боян Благоев. Миналото лято той успя да залови над 20 змии, сред които и една пепелянка.