Евтиният заемен ресурс доведе до сериозен ръст на кредитирането в страната.

Само за година банките у нас са увеличили предоставените жилищни кредити на домакинствата с 2.8 млрд. лв., а потребителските заеми – с 1.9 млрд. лв.

Справка на Darik Business Review показва, че в последните 12 месеца - до март 2023 г., при общо седем банки се отчита нарастване на кредитния портфейл от жилищни заеми с над 100 млн. лв.

Същото може да се каже и за шест от финансовите институции при потребителското кредитиране. Кои са те?

Жилищни кредити

Банка ДСК увеличава кредитния си портфейл от ипотеки с нови 622 млн. лв.

В последните 12 месеца до март Пощенска Банка и Уникредит Булбанк са предоставили нетно нови кредити за 500 млн. лв. (бел. ред. 565 млн. лв. и 553 млн. лв.). 

Челно място в класацията заема и Обединена българска банка, увеличила заемите си към домакинствата с близо 417 млн. лв.

Кей Би Си Банк България и Първа инвестиционна банка са останалите трезори, предоставили по над 100 млн. лв. заемен ресурс.

Потребителски кредити

Ти Би Ай Банк е безспорен лидер в това отношение, както и единствената банка, която в последните 12 месеца е отпуснала над половин милиард лева кредити (бел. ред. 517 млн. лв.).

Следват Пощенска банка и Банка ДСК, увеличили портфейла си от потребителски кредити с респективно 442 и 252 млн. лв. 

Топ пет се допълват от Обединена българска банка и придобитата от Пощенска банка – БНП Париба Пърсънъл Файненс, раздали 203 и 167 млн. лв.

Кей Би Си Банк България също попада в списъка на трезорите, предоставили по над 100 млн. лв. потребителски кредити. Тя вече е част от ОББ, след като в началото на април приключи обединението на двете банки.