По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – март 2023 г. е положителен и е в размер на 1.499 млрд. евр.

Той е по-голям със 130.2 млн. евро (9.5%) спрямо този за януари – март 2022 г. (положителен поток от 1368 млрд. евро), сочат данни на БНБ.

През март 2023 г. потокът е положителен в размер на 903.3 млн. евро при положителен поток от 420.4 млн. евро за март 2022 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари - март 2023 г. са от Нидерландия (520.6 млн. евро), Гърция (119.4 млн. евро) и Италия (115.7 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Люксембург (91.1 млн. евро) и Румъния (39.3 млн. евро).

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 2.3 млн. евро при отрицателен нетен поток от 4.7 млн. евро за януари – март 2022 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – март 2023 г. възлиза на 145.4 млн. евро при 160.5 млн. евро за януари – март 2022 г. 

През март 2023 г. нетният поток е положителен и възлиза на 36.8 млн. евро при положителна стойност от 79.5 млн. евро за март 2022 г.