На фона на преговорите около вдигането на тавана на дълга, които изглежда ще продължат до самия възможен край, банки и мениджъри на активи от Уолстрийт се подготвят за ефектите от евентуален фалит на САЩ.

Финансовата индустрия се е подготвяла за подобна криза и преди - последно през септември 2021 г. Този път относително краткият срок за постигането на компромис е изправил банкерите на нокти, казва пред Reuters високопоставен ръководител от индустрията.

Остават по-малко от две седмици до 1 юни, когато Министерството на финансите на САЩ предупреди, че федералното правителство може и да няма възможност да погасява всичките си задължения. Този краен срок беше потвърден отново вчера от министъра на финансите Джанет Йелън.

Главният изпълнителен директор на Citigroup Джейн Фрейзър казва, че този дебат около тавана на дълга е "по-притеснителен" от предишните.

JPMorgan Chase & CO пък провежда ежеседмични срещи относно евентуалните последствие, според главния изпълнителен директор на банката Джейми Даймън.

Какво би се случило, ако САЩ изпадне в просрочие по своите задължения?

Държавните облигации на САЩ са в основата на световната финансова система, така че е трудно да се преценят напълно пораженията, до които евентуален дефолт би довел, но ръководители от финансовата индустрия очакват волатилност при пазарите на акции, на дълг и на други пазари.

Способността да се купуват и продават щатски държавни ценни книжа на вторичния пазар ще бъде силно ограничена.

Ръководители от Уолстрийт, консултирали дълговите операции на министерството на финансите, предупреждават, че евентуални смущения на пазара на дългови ценни книжа бързо ще се разпространят на пазарите на деривативни инструменти, ипотеки и суровини, тъй като инвеститорите биха поставили под въпрос валидността на държавните ценни книжа, които често са използвани като обезпечение за осигуряване на сделки и заеми.

Финансови институции може да поискат от контрагентите да заменят облигации, засегнати от пропуснатите плащания, казват анализатори.

Дори и кратко нарушение на лимита по дълга би могло да доведе до скок в лихвените проценти, спад в цените на акциите и нарушения на споразуменията за заеми и ливъридж.

Пазарите за краткосрочно финансиране вероятно също биха замръзнали, според Moody's Analytics.

Как се подготвят институциите?

Банки, борсови посредници и платформи за търговия се подготвят за евентуални сътресения на пазара на държавни ценни книжа, както и за по-обща волатилност.

Това, като цяло, включва планиране за това как ще се процедира с плащанията по държавните ценни книжа; как важните пазари на финансиране ще реагират; подсигуряване на достатъчно технологии, персонал и кеш за справяне с големи обеми на търговия и проверки на евентуалните ефекти върху договорите с клиенти.

Големи инвеститори в облигации предупреждават, че поддържането на високи нива на ликвидност е важно за справянето с потенциални големи движения в цените на активите и за избягване на наложителни продажби във възможно най-неподходящия момент.

Платформата за търговия с облигации Tradeweb обяви, че обсъжда планове за извънредни ситуации с клиенти, организации от индустрията и други пазарни участници.

Какви сценарии се разглеждат?

Асоциацията на индустрията с ценни книжа и финансови пазари на САЩ (SIFMA) разполага с наръчник, в който е описано подробно как заинтересованите страни на пазара на държавни ценни книжа, като банката на Федералния резерв на Ню Йорк, Клиринговата корпорация за инструменти с фиксирана доходност (FICC), клирингови банки и дилъри на държавни ценни книжа, биха комуникирали преди и по време на дните на евентуални пропуснати плащания по дълга.

От SIFMA обсъждат няколко сценария. При по-вероятния от тях министерството на финансите ще спечели още време, за да се разплати с облигационерите, като обяви преди плащането, че ще револвира тези ценни книжа с настъпващ падеж, удължавайки го ден за ден.

Това би позволило на пазарите да продължат да функционират, но за периода на забавените плащания вероятно няма да се трупа лихва.

При най-лошия сценарий министерството на финансите не изплаща главница и лихви и не удължава срока на падежа. Неизплащаните облигации вече няма да могат да се търгуват и да се прехвърлят посредством Fedwire Securities Service, която се използва за съхранение, трансфер и сетълмент на държавни ценни книжа.

Всеки от тези сценарии вероятно ще доведе до значителни оперативни проблеми и ще изисква ежедневни ръчни корекции в процесите на търговия и сетълмент.

"Трудно е, защото това е безпрецедентна ситуация, но всичко, което се опитваме да направим, е да разработим план с нашите членове, за да им помогнем да преминат през ситуация на евентуални сътресения," казва Роб Туми, управляващ директор на SIFMA.

Спонсорираната от Федералния резерв Treasury Market Practices Group също има план за търговия с неизплатени облигации, който е преразгледала в края на 2022 г., според протокола от заседанията на сайта ѝ от 29 ноември.

Освен това, при предишни подобни ситуации около тавана на дълга през 2011 и 2013 г. служители на Фед и политици разработват наръчник, който вероятно ще даде отправна точка, като последната и най-чувствителна стъпка би била премахването изцяло от пазара на ценни книжа, плащанията по които са просрочени.

Depository Trust & Clearing Corporation, която е собственик на FICC, казва, че следи ситуацията и е разработила най-различни сценарии, базирани на наръчника на SIFMA.