Активите на инвестиционните фондове у нас достигат втората си най-висока стойност в историята, показва справка на Darik Business Review.

В края на първото тримесечие на 2023 г. те нарастват до 8.806 млрд. лв., или с 373 млн. лв. повече спрямо края на миналата година. Ръстът спрямо 12 месеца по-рано е от 83 млн. лв.

Рекордни активи, вложени в местните и чуждестранни колективни инвестиционни схеми, са отчетени в края на 2021 г. – 8.839 млрд. лв.

Фондове спрямо депозити

Популярното съотношение, показващо сумата на инвестициите във фондове спрямо депозитите на населението, достигна исторически максимум от 3.35% в края на 2021 г.

През третото тримесечие на 2022 г. то отново слезе под 3%, за да отчете ръст от 2.84 на 2.92 на сто към 31 март 2023 г. спрямо три месеца по-рано.

Съотношението сочи, че на всеки 34 лева, които домакинствата имат на депозит, се пада по 1 лев, инвестиран във фонд.

Само на два пъти в историята този показател е под 30 – в края на 2021 г. и през първото тримесечие на 2022 г. 

И все пак – напредъкът, постигнат у нас по отношение на вложенията във фондове, е значителен, тъй като само преди шест години този показател е двойно по-висок.

Днес домакинствата имат инвестирани 2.2 млрд. лв. в местни и чуждестранни фондове - тройно повече спрямо сравнимия период шест години по-рано.

Най-големите вложители във фондовете остават застрахователните компании и пенсионните дружества.