43.7% ръст на пътувалите българи през първото тримесечие на 2023 г., в сравнение на същия период през 2022 г., отчита НСИ.

Туристически пътувания през периода са осъществили 1 010.8 хил. български граждани на 15 и повече години, сочат още данните на националната статистика.

Преобладаващата част от тях - 82.2%, са пътували само в страната, 15.4% - само в чужбина, а 2.4% са пътували както в страната, така и в чужбина. 

НСИ

През първото тримесечие на 2023 г. най-много са пътували българските граждани на възраст 25 - 44 години - 380.4 хил., или 37.6% от всички пътували лица.

Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (84.7%) е при лицата на възраст 25 - 44 години.

Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 15 - 24 години е 18.5% от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям, в сравнение с останалите групи.

Най-много туристически пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (49.1%), така и в чужбина (49.6%) са били с цел „почивка и екскурзия“.

През първото тримесечие на 2023 г. като самостоятелни са регистрирани 1 253.1 хил., или 89.4% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 92.6%, а на тези в чужбина - 68.6%.

НСИ

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 33.7%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 31.9%.

През първото тримесечие на 2023 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 210.45 лв. в страната и 707.86 лв. в чужбина.

Същевременно, разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 241.34 лв. в страната и 1 105.42 лв. в чужбина, сочат още данните на НСИ.