UniCredit и Mastеrcard обявиха глобално разширяване на партньорството си при разплащанията.

Споразумението е в съответствие със стратегическия план на групата UniCredit Unlocked. За първи път водещата банка въвежда мултипазарна стратегия от такъв мащаб.

Сътрудничеството обединява синергията и потенциала на всичките 13 банки на UniCredit с експертния опит на Mastеrcard в областта на картовите плащания.

Това значително увеличаване на обхвата на взаимодействие между двете организации ще осигури иновация в плащанията и още по-добро дигитално преживяване за клиентите.  

„В съвместната ни дейност с Mastercard винаги сме успявали да предлагаме ефективни клиентски решения. Готови сме да надградим сътрудничеството си, обединявайки потенциала и силата както на човешкия ресурс, така и на общите ни цели, в името на устойчиво бъдеще и клиентска удовлетвореност“, коментира Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк в България.
 
Разширяването на многогодишно партньорство дава възможност на UniCredit да предостави най-добрите в класа си картови продукти - лесни за ползване и даващи избор относно начина на плащане, като реализира стратегическите си приоритети за дигитализация на разплащанията и предлагане на мултифункционални решения само с една карта.

Ще бъде засилен и ангажиментът на двете страни по отношение на устойчивостта в социалната и околна среда. Знанията и ресурсите ще бъдат фокусирани в изпълнението на нови общи ESG проекти, създаване на възможности за растеж и борба с климатичните промени осезаем принос към целите, обвързани с околната среда.    

Това партньорство е значим пример за изпълнението на стратегията UniCredit Unlocked за периода 2022-2024, обединявайки 13 банки в обща цел – със съвместни усилия да реализират принос за заинтересованите страни на UniCredit, като се възползват от европейското си ДНК и работят като единна група. 

„Подходът ни олицетворява същността на UniCredit Unlocked и нашия ангажимент да се възползваме от пълния потенциал на мултипазарното ни присъствие като единно и цялостно предложение в ползва на клиента.

Географският ни обхват и опитът на Mastercard ни позволява не само да рационализираме партньорствата и договорните си отношения, но и да подобрим предлагането на дигитални и надеждни продукти за нашите настоящи и бъдещи клиенти.

Това е чудесен пример за новия начин на управление на проекти в UniCredit, който носи ползи на всички компании като ги дисциплинира и им помага да действат като една организация“, коментира Андреа Орчел, главен изпълнителен директор на групата на UniCredit. 

Двете компании ще се съсредоточат върху реализирането на стратегическите приоритети на банката, като дигитализация на разплащанията и предлагане на мултифункционални решения само с една карта.

Сътрудничеството ще е и в съответствие с имиджовата идентичност на UniCredit, като има за цел да повиши лоялността и предпочитанията на клиентите, чрез отличения бранд Priceless на Mastercard. 

“Партньорството на двете компании гарантира на клиентите в България, че ще са сред първите, които ползват най-съвременните дигитални преживявания и получават висока добавена стойност в ежедневието си.

С UniCredit имаме общи ценности по отношение на иновациите, лоялността на потребителите и социалната отговорност и това ни кара да гледаме с ентусиазъм и амбиция в бъдещето”, допълва Ваня Манова, Мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово. 

Mastercard е глобална технологична компания в разплащателната индустрия. Мисията й е да подпомага приобщаващата дигитална икономика, което е от полза за всички и навсякъде, превръщайки паричните преводи в надеждни, лесни и достъпни.

Използвайки защитени данни и мрежи, сътрудничество и желание, тези иновации и решения помагат на хората, финансовите институции, правителствата и бизнеса да реализират пълния си потенциал. С взаимодействие в повече от 210 държави и територии е изграден устойчив свят, който отключва безценни възможности за всички.

„UniCredit е наш важен партньор от много години. Заедно създадохме работещи решения, които помагат на хората и бизнеса в цяла Европа. Разширяването на партньорството ще се основава на опита ни, предоставяйки иновации на картодържателите на UniCredit“, коментира Майкъл Мибах, главен изпълнителен директор на Mastercard.