През първите четири месеца на 2023 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 13.3% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 10.85 млрд. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни за периода януари - април 2023 г. намалява със 7.9% в сравнение със същия период на 2022 г. и е на стойност 13.23 млрд. лева, показват данните на Националния статистически институт. 

Търговия с трети страни

Основни търговски партньори на България са Турция, Обединеното кралство, Китай, Съединените американски щати, Украйна, Сърбия и Република Северна Македония, които формират 55.8% от износа за трети страни. 

При вноса най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия. 

Най-голям ръст на износа в сравнение със същия период на 2022 г. е отбелязан в секторите „Машини, оборудване и превозни средства“ (78.6%) и „Храни и живи животни“ (38.9%). 

Най-голям спад пък се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (12.4%).

Най-голямо увеличение на вноса спрямо периода януари - април 2022 г. е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (44%) и „Храни и живи животни“ (27%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (30.1%).

Външнотърговското салдо на България с трети страни през периода януари - април 2023 г. е отрицателно и е в размер на 2.38 млн. лева. 

Търговия с ЕС 

Националният статистически институт публикува и данните за търговията с държавите от ЕС за периода януари-март 2023 година. 

Износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 5.1% спрямо същия период на 2022 г. и е в размер на 14.67 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция, които формират 61.4% от износа за държавите - членки на ЕС. 

При вноса се наблюдава увеличение от 8.2% спрямо същия период на 2022 г., като общият му обем към края на първото тримесечие е на стойност 14.96 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Нидерландия.

Външнотърговското салдо на България с ЕС за периода януари - март 2023 г. е отрицателно и е на стойност 286.6 млн. лева.