Общо 7 на всеки 10 души в ЕС живеят в собствено жилище.

В голяма част от страните в съюза животът под наем е често срещан. Пример е Германия, където 50.4% от домакинствата не обитават собствено жилище.

В Чехия този процент варира от 35 на сто за Прага до 13 на сто за Жлин. Всеки четвърти в Гърция живее под наем (26%), като този дял в Атина е над 40%.

Общо 27% от населението на ЕС живее в собствен дом, купен с ипотечен кредит. Най-нисък е този дял в Румъния (1%) и България (2%), а най-висок в Швеция и Нидерландия, съответно 52 и 61%, сочат данни от доклад на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд Eurofound.

По-висок е процентът на хората, живеещи в имоти, притежавани без ипотека - 95% в Румъния и 84% в Хърватия.

Страната ни заема третата позиция в ЕС по този показател, като 82% от българите притежават собствен дом, без да дължат пари за него на търговските банки. 

Най-нисък дял на собствените жилища се отчита в Нидерландия (8%), Швеция (12%) и Дания (14%).

Собствеността на имоти (с или без ипотека) е паднала с 1% от рекордните 71 на сто, отчетени към 2012 г., до 70% през 2020 г. В Полша този дял нараства с 3 пр. п., докато намаление от 3 пр. п. се регистрира в България, Дания, Кипър, Испания, Литва и Финландия.

Най-голямо повишение на собствените имоти се отчита в Естония и Словакия.

Какъв процент от хората у нас живеят под наем?

Общо 16% от хората у нас обитават имоти под наем, сочат изнесените данни. По този показател заемаме седма позиция сред държавите от ЕС с най-нисък показател.

В Румъния този дял е най-нисък - 4%, в Словения 8%, в Унгария и Хърватия по 9%, а в Литва и Полша, съответно 11 и 14 на сто.

Къща или апартамент?

Общо 91% от ирландците живеят в къща, докато в Испания този процент е едва 34 на сто.

Над 70% дял на къщите спрямо общия брой на съществуващите жилища се отчита в още шест държави от ЕС – Хърватия, Белгия, Нидерландия, Кипър, Унгария и Словения.

С най-голям процент на живеещите в апартамент са хората в Испания (66%), Латвия (65%), Естония (61%), както и Литва и Гърция (по 59%). У нас общо 54% от населението живее в къщи, а 46 на сто – в апартаменти.