Първата облигационна емисия на пазар beam на Българска фондова борса е факт.

Финансова къща Логос-ТМ АД ще емитира четиригодишни обезпечени облигации с минимална лихва от 9.3% и номинална стойност 1000 евро.

Компанията е набрала 4.889 млн. лева при презаписване на емисията, стана ясно след проведения днес аукцион.

„Първoто успешно пласиране на облигации на beam потвърди интереса на инвеститорите към различни от акциите инструменти и откри нова страница на този пазар. Очакваме до края на годината да има и други интересни инструменти на него”, коментира доц. д-р Маню Моравенов, главен изпълнителен директор на Българска фондова борса. 

Финансова къща Логос-ТМ е лицензирано дружество от Българската народна банка по силата на Закона за кредитните институции и от 2019 г. е участник по Програма Косме+ на Европейски Инвестиционен Фонд (EIF) за финансиране на малки и средни предприятия в страната.

Дружеството предлага индивидуални кредитни решения за бизнеси и физически лица в размер от 10 хил. до 500 хил. лева за срок от 1 до 7 години.